Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...