Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

De flesta småföretagare är män. Bland nyföretagare så är könsfördelningen annorlunda. Där har andelen kvinnor ökat något till ca 30 % och män minskat till ca 60 %. Till detta kommer 6 % företag som ägs lika mellan kvinnor och män.

Att andelen kvinnor är högre bland de nya företagen kan tolkas som att den ojämna könsfördelningen är på väg att utjämnas bland företagen. (Källa Tillväxtverket)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

De flesta företagen i Sverige är tjänsteföretag och inte tillverkningsföretag.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...