Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Av de som lever i extrem fattigdom i världen är 70 procent kvinnor.

Fattiga kvinnor och flickor är världens mest utsatta. I alla länder på jorden tjänar kvinnor mindre än män. Varje dag förnekas de sina rättigheter och diskriminering av kvinnor och flickor är en viktig orsak till fattigdomen i världen. I många länder befinner de sig längst ner på skalan och kämpar mot fattigdom, brist på utbildning och rättslöshet. Flickors inskrivning i skolan ökar, men fortfarande får fler pojkar än flickor utbildning.

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...