Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Generellt har utbildningsnivån bland egna företagare ökat de senaste åren. Bland kvinnor som är egna företagare har den eftergymnasiala utbildningen ökat från 34 % till 46 % sedan 2008. Bland män som är företagare har andelen med eftergymnasial utbildning ökat från 27 % till 33 %. Utbildningsnivån hos kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre. (Källa Tillväxtverket)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...