Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70 % av alla som examineras på universitet och högskolor är kvinnor

Det är fler kvinnor än män som studerar på landets universitet och högskolor. Det är också fler kvinnor än män som examineras. Däremot är det fler män än kvinnor som antas till doktorandprogrammen. Det är även fler professorer som är män. 82 % av alla professorer är män och endast 18 % är kvinnor. (Källa SCB 2006-2007)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...