Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att

Kvinnor har nästan alltid minst 10-20% lägre löner än män.

 

Oavsett vilket yrke man har så är det en differens mellan mäns och kvinnors löner och det är i stort sett utan undantag så att kvinnorna har lägre löner. Löneskillnaden varierar från några hundra kr/månad till flera tusen kronor/månad. Särskilt stor löneskillnad råder för män i ledande position i det privata näringslivet. Detta gäller oavsett om såväl män som kvinnor har lika arbetsuppgifter och kvalifikationer. (Källa SCB 2006-2007)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70 % av alla som examineras på universitet och högskolor är kvinnor

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...