Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företagare är över 40 år.

Åldersstrukturen bland företagare är ganska jämn oavsett könstillhörighet. Däremot är den yngre åldersgruppen sällan egna företagare. Endast ca 4 % av företagarna är yngre än 30 år och endast 16 % är i åldersgruppen mellan 30 – 40 år. Den största andelen egna företagare finns i åldersgruppen 40 – 50 år. (Källa Tillväxtverket)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 99 % av alla styrelseordförande och verkställande direktörer i börsnoterade företag i Sverige är män.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...