Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

De flesta företagen vänder sig till en lokal marknad i närområdet med sin verksamhet. Ca 20% av företagen har en inriktning på en nationell marknad och endast ca 5% har en internationell inriktning. Det är ingen större skillnad oavsett om det är män eller kvinnor som driver företaget men det finns en något högre andel företag som ägs av kvinnor som vänder sig till den lokala marknaden. Och det finns generellt fler företag bland de som ägs av män som är verksamma nationellt och internationellt. (Källa Tillväxtverket)

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...