Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Annons

Företag som är publicerade på Female Marketplace har möjlighet att teckna specialavtal med Sisbiz för att sälja produkter via deras hemsida/E-handel.

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...