Visste du att?

Ca 70% av alla företagare är över 40 år.

Åldersstrukturen bland företagare är ganska jämn oavsett könstillhörighet. Däremot är den yngre åldersgruppen sällan egna företagare. Endast ca 4 % av företagarna är yngre än 30 år och endast 16 % är i åldersgruppen mellan 30 – 40 år. Den största andelen egna företagare finns i åldersgruppen 40 – 50 år. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...