Välj kategori
Välj län
Välj kommun

VÄLJ FÖRETAG SOM ÄGS AV KVINNOR!

I Sverige ägs flertalet företag av män och knappt 30 % ägs av kvinnor. Vi tycker att det finns anledning att ändra på dessa proportioner och har därför startat en gemensam marknadsföringsplats för varor och tjänster från företag som ägs/drivs av kvinnor.

Läs mer...

Ange e-postadressen som är knuten till din inloggning. Ditt användarnamn kommer att skickas till den e-postadress du tidigare angivit för dina inloggningsuppgifter.

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Kvinnor har nästan alltid minst 10-20% lägre löner än män.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...