Boka en ambassadör!

Sedan 2009 är Tillväxtverket nationell koordinator för regeringens satsning på ambassadörer för kvinnors företagande. Varje län har flera ambassadörer och sammanlagt är drygt 800 kvinnor runt om i landet ambassadörer. Regeringen arbetar genom denna satsning aktivt på att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor som driver företag. Det bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Sverige.

Varför boka en ambassadör?
En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer genom att berätta om sina erfarenheter som företagare. Ambassadörerna är företagarkvinnor och de kommer från olika delar av landet, representerar olika branscher, driver små och stora företag, är i olika åldrar och har olika bakgrund.

Syftet är att bidra till ökade kunskaper om vad företagande innebär, att inspirera till att se företagande som ett möjligt yrkesval och ett sätt att förverkliga idéer.

Vem kan boka ett ambassadörsbesök?
Du som representerar en organisation som saknar resurser för att betala en föreläsare. En ambassadör ersätter inte en föreläsare som tar betalt för sina tjänster utan skall ses som en möjlighet för organisationer som annars inte skulle kunna anlita denna föreläsare. Fokus på besökets uppgift är att informera om företagandets villkor och att vara en kvinnlig förebild som företagare.

Du som är kvinna och funderar på att starta eget företag kan boka ett personligt möte med en ambassadör. Ambassadören är dock ingen företagsrådgivare. Ambassadören kan bistå med sin personliga livsberättelse och informera om sina glädjeämnen, drivkrafter och motgångar. Syftet är att få inspiration av en annan företagare, ta del av hennes erfarenheter och knyta bra kontakter.

Vad är ett ambassadörsuppdrag?
Ett ambassadörsuppdrag kan vara:

Du kan kostnadsfritt boka en ambassadör som kommer till dig. Beskriv dina önskemål genom att i bokningsformuläret ange län, dag, tid, eventuell organisation med mera. Boka gärna en månad i förväg. Du får svar på din bokning inom kort. I varje län finns en regional koordinator som har till uppgift att samordna ambassadörernas uppdrag i länen. Du kan även kontakta den regionala koordinatorn direkt om du vill veta mer om ambassadörerna i ditt län. Besök www.ambassadorer.se /boka för att få veta mer!

Skriv ut