Visste du att?

De flesta företagen i Sverige är tjänsteföretag och inte tillverkningsföretag.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Läs mer...

Visste du att?

Ca 99 % av alla styrelseordförande och verkställande direktörer i börsnoterade företag i Sverige är män.

Läs mer...

Visste du att?

Av de som lever i extrem fattigdom i världen är 70 procent kvinnor.

Läs mer...

Visste du att?

Kvinnors företag är lönsammare

Läs mer...

Visste du att?

Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företagare är över 40 år.

Läs mer...

Visste du att?

Drygt 70 % av alla chefer är män

Läs mer...

Visste du att

Kvinnor har nästan alltid minst 10-20% lägre löner än män.

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70 % av alla som examineras på universitet och högskolor är kvinnor

Läs mer...

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Kvinnors företag är lönsammare

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...