Ca 78 % av företagarna är män och ca 22 % är kvinnor

De flesta småföretagare är män. Bland nyföretagare så är könsfördelningen annorlunda. Där har andelen kvinnor ökat något till ca 30 % och män minskat till ca 60 %. Till detta kommer 6 % företag som ägs lika mellan kvinnor och män.

Att andelen kvinnor är högre bland de nya företagen kan tolkas som att den ojämna könsfördelningen är på väg att utjämnas bland företagen. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Drygt 70 % av alla chefer är män

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...