Kvinnors företag är lönsammare

Företag med kvinnor i ledningen presterar bättre än företag med enbart män. Bland de bolag som har störst antal kvinnor i ledningen är avkastningen på eget kapital 41% högre och rörelsemarginalen är 56% högre än i bolag med enbart män. Trots detta är det enbart 8% av företagen som anser att det är strategiskt viktigt att arbeta för att öka andelen kvinnor i ledningsposition.

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 99 % av alla styrelseordförande och verkställande direktörer i börsnoterade företag i Sverige är män.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...