Av de som lever i extrem fattigdom i världen är 70 procent kvinnor.

Fattiga kvinnor och flickor är världens mest utsatta. I alla länder på jorden tjänar kvinnor mindre än män. Varje dag förnekas de sina rättigheter och diskriminering av kvinnor och flickor är en viktig orsak till fattigdomen i världen. I många länder befinner de sig längst ner på skalan och kämpar mot fattigdom, brist på utbildning och rättslöshet. Flickors inskrivning i skolan ökar, men fortfarande får fler pojkar än flickor utbildning.

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Drygt 70 % av alla chefer är män

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...