Ca 99 % av alla styrelseordförande och verkställande direktörer i börsnoterade företag i Sverige är män.

 

Det finns 294 börsnoterade företag i Sverige. I dessa finns det 7 kvinnliga VD och 9 styrelseordförande som är kvinnor. De övriga är män. Antalet styrelseplatser i börsföretagen är 1877. Av dessa är 19 % av ledamöterna kvinnor och 82 % män. (Källa SCB 2006-2007)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...