Ca 99 % av alla styrelseordförande och verkställande direktörer i börsnoterade företag i Sverige är män.

 

Det finns 294 börsnoterade företag i Sverige. I dessa finns det 7 kvinnliga VD och 9 styrelseordförande som är kvinnor. De övriga är män. Antalet styrelseplatser i börsföretagen är 1877. Av dessa är 19 % av ledamöterna kvinnor och 82 % män. (Källa SCB 2006-2007)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Drygt 70 % av alla chefer är män

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...