Fler kvinnor än män som driver eget företag har hög utbildning

Generellt har utbildningsnivån bland egna företagare ökat de senaste åren. Bland kvinnor som är egna företagare har den eftergymnasiala utbildningen ökat från 34 % till 46 % sedan 2008. Bland män som är företagare har andelen med eftergymnasial utbildning ökat från 27 % till 33 %. Utbildningsnivån hos kvinnor med eftergymnasial utbildning är högre. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Kvinnor har nästan alltid minst 10-20% lägre löner än män.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...