Ca 70% av alla företag i Sverige är soloföretag. Endast 1% av alla företag har fler än 50 anställda.

 

Näringslivet i Sverige domineras av små företag. De flesta är soloföretag med endast en anställd. Företag som har färre än fem anställda utgör 90 % av alla företag i Sverige. Tillsammans svarar de för 44 % av anställningarna och har 1 miljon anställda medarbetare i företagen.

Endast 1 % av företagen har fler än 50 anställda. De står dock för 55 % av anställningarna, dvs 1,3 miljoner anställda arbetare i företagen. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...