De flesta företagen i Sverige är tjänsteföretag och inte tillverkningsföretag.

 

Oavsett om det är män eller kvinnor som driver företaget så är huvuddelen av alla företag tjänsteföretag. Kvinnor och män driver företag inom alla branscher men arbetsmarknaden är ändå traditionellt könsuppdelad. Kvinnor dominerar inom branscher med renhållning, städ, rekreation, utbildning och hälso- sjukvårdsproducerande tjänsteföretag.

Män som företagare dominerar inom bygg, transporter, kommunikation och tillverkningsföretag. Inom uthyrning och företagstjänster, hotells och restaurang samt handel är fördelningen ganska jämn mellan kvinnor och män som driver företag. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Ca 70% av alla företag riktar sig till den lokala marknaden.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...