Drygt 70 % av alla chefer är män

 

Inom den privata sektorn är ca 80 % av alla chefer män. Med chef avses ledningsarbete med ansvar för beslutsfattande, planering samt att styra och samordna verksamheten. Inom den offentliga sektorn är könsfördelningen något annorlunda. Där är 58 % av cheferna kvinnor. Inom Landstingen är det 54 % kvinnor som är chefer och inom kommunen är det 62 % . I den statliga förvaltningen är det däremot 64 % som är män.
Sammantaget blir det utifrån ett kvantitativt underlag 71 % män och 29 % kvinnor som är chefer i Sverige. (Källa SCB  2006-2007)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

De flesta företagen i Sverige är tjänsteföretag och inte tillverkningsföretag.

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...