Ca 70% av alla företagare är över 40 år.

Åldersstrukturen bland företagare är ganska jämn oavsett könstillhörighet. Däremot är den yngre åldersgruppen sällan egna företagare. Endast ca 4 % av företagarna är yngre än 30 år och endast 16 % är i åldersgruppen mellan 30 – 40 år. Den största andelen egna företagare finns i åldersgruppen 40 – 50 år. (Källa Tillväxtverket)

Skriv ut E-post

Anmäl ditt företag här

Är du intresserad av att marknadsföra ditt företag på Female marketplace?

Läs mer...

Visste du att?

Drygt 70 % av alla chefer är män

Läs mer...

Boka en ambassadör

En ambassadör väcker intresse för entreprenörskap och uppmuntrar till att förverkliga idéer

Läs mer...